همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد ایـــرانــــــــ نابود شدند و بازیکن the last seconds توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر valiba*esi*davtalab​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم the last seconds و اتحاد ایـــرانــــــــ​​ ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.​
 

وضعیت

شروع : ‏1395/08/04       پایان : ‏1395/11/27       6703 بازیکن       نوع : کلاسیک

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [-490, -491] ‏1395/11/19 15:55:25 غارت شده the last seconds ‏1395/11/19 21:46:08
2 the last seconds آرش valiba ‏1395/11/19 23:01:52 انتقال داده شده لامپ کم مصرف ‏1395/11/19 23:50:29
3 لامپ کم مصرف بردیا_عجب_روزبه ‏1395/11/19 23:50:29 انتقال داده شده daf xf ‏1395/11/20 02:23:29
4 daf xf حسین قاقی _rastaghi ‏1395/11/20 02:23:29 انتقال داده شده john snow ‏1395/11/20 10:29:21
5 john snow صادق/شهاب/میثم/احمد ‏1395/11/20 10:29:21 انتقال داده شده reza b123 ‏1395/11/20 10:51:55
6 reza b123 رضا bayern123 ‏1395/11/20 10:51:55 انتقال داده شده ..هـــفـــت خـــط.. ‏1395/11/20 12:23:28
7 ..هـــفـــت خـــط.. Milad/Kazem/Sina ‏1395/11/20 12:23:28 انتقال داده شده мαrlboro ‏1395/11/20 14:12:18
8 мαrlboro بوشهری*بایرن*اشکان ‏1395/11/20 14:12:18 انتقال داده شده the last seconds ‏1395/11/20 16:59:39
9 the last seconds valiba*esi*davtalab ‏1395/11/21 00:50:45 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 daf xf محمد داوطلب ایـــرانــــــــ تسخیر
2 daf xf مهدی باقری ایـــرانــــــــ تسخیر
3 قهرمان تنها 14 Qazvin Dark Army تسخیر
4 lord hunter 12 تسخیر
5 چاله مرگ چاله 14 ۩ ΛVΣПGΣЯƧ ۩ تسخیر
6 ghoooool شهر جادویی - 2 مهرگان راد-رضا بایرن تسخیر
7 mhmdali 05 تسخیر
8 heimdall bi 15 Dark Army تسخیر
9 john snow دیروقت مهرگان راد-رضا بایرن تسخیر
10 ghoooool ghoooool's city (13) مهرگان راد-رضا بایرن تسخیر
11 reza b123 شمال ایران زمین مهرگان راد-رضا بایرن تسخیر
12 meysam mashhadi Pahlavi ۩Ƨ P ƛ Ŕ Ƭ ƛ Ɲ.unt۩ تسخیر
13 fenriss Big Ant Reza Dark Army محافظت
14 her0 m@n شاهین و محسن Dark Army محافظت
15 the last seconds آرش valiba ایـــرانــــــــ محافظت
16 daf xf مهدی باقری ایـــرانــــــــ محافظت
17 reza b123 شمال ایران زمین مهرگان راد-رضا بایرن محافظت
18 ..هـــفـــت خـــط.. T 006 ایـــرانــــــــ محافظت
19 قهرمان تنها Mehdi & Dirk & Reza Dark Army محافظت
20 tm~spartan al!.slm - ابی رام ۩Ƨ P ƛ Ŕ Ƭ ƛ Ɲ.unt۩ محافظت
21 john snow صادق/شهاب/میثم/احمد مهرگان راد-رضا بایرن محافظت
22 john snow صادق/شهاب/میثم/احمد مهرگان راد-رضا بایرن محافظت
23 reza b123 شمال ایران زمین مهرگان راد-رضا بایرن محافظت
24 s_m_o_k_e do0odi'TM ۩Ƨ P ƛ Ŕ Ƭ ƛ Ɲ.unt۩ محافظت
#بازیکناتحاد
1 لامپ کم مصرف ایـــرانــــــــ
2 fenriss Dark Army
3 جنازه ی مثبت اندیش again
4 سرزمین ازادی ۩Ƨ P ƛ Ŕ Ƭ ƛ Ɲ.unt۩
5 john snow مهرگان راد-رضا بایرن
6 john snow مهرگان راد-رضا بایرن
7 maysam10 ۩Ƨ P ƛ Ŕ Ƭ ƛ Ɲ.unt۩
8 majidjahan مهرگان راد-رضا بایرن
9 john snow مهرگان راد-رضا بایرن
10 java357 مهرگان راد-رضا بایرن
11 majidjahan مهرگان راد-رضا بایرن
12 daf xf ایـــرانــــــــ
13 «نانوک» مهرگان راد-رضا بایرن
14 ملیکا5 ۩ مليكا ۩
15 java357 مهرگان راد-رضا بایرن
16 daf xf ایـــرانــــــــ
17 fenriss Dark Army
18 meysam mashhadi ۩Ƨ P ƛ Ŕ Ƭ ƛ Ɲ.unt۩
19 fenriss Dark Army
20 fenriss Dark Army
21 fenriss Dark Army
22 y.v.r « سرداران کوروش »
23 fenriss Dark Army
24 fenriss Dark Army
25 java357 مهرگان راد-رضا بایرن
26 ciro_b Dark Army
27 لامپ کم مصرف ایـــرانــــــــ
28 fenriss Dark Army
29 fenriss Dark Army
30 fenriss Dark Army
31 fenriss Dark Army
32 john snow مهرگان راد-رضا بایرن
33 لامپ کم مصرف ایـــرانــــــــ
34 the last seconds ایـــرانــــــــ
35 یوخ بابا مدافعان همیشه قهرمان
36 john snow مهرگان راد-رضا بایرن
37 کـهـکـشـــــانی ها s32 کهکـشـــــانی ها W21
38 john snow مهرگان راد-رضا بایرن
39 john snow مهرگان راد-رضا بایرن
40 reza b123 مهرگان راد-رضا بایرن
41 مهندس سازه Dark Army
42 مهندس سازه Dark Army
43 مهندس سازه Dark Army
44 y.v.r « سرداران کوروش »
45 y.v.r « سرداران کوروش »
46 y.v.r « سرداران کوروش »
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین لامپ کم مصرف
مهاجمین rota
مهاجمین greatdvz
مهاجمین soufi1
مهاجمین keyjasoos5
مهاجمین جون باو قناریـــــــــــــ
مهاجمین daf xf
مهاجمین robinhoodsm
@مدافعین
مهاجمین merlin_3
مهاجمین zoya.m.73
مهاجمین choob
مهاجمین mr.nobady
مهاجمین kiaw7
مهاجمین biros
مهاجمین mahdi79xx
مهاجمین لامپ کم مصرف
@غارت کنندگان
مهاجمین мαrlboro
مهاجمین the last seconds
مهاجمین لامپ کم مصرف
مهاجمین soufi1
مهاجمین شــــــاه خــســـــتـــه
مهاجمین ..هـــفـــت خـــط..
مهاجمین daf xf
مهاجمین her0 m@n
مهاجمین جون باو قناریـــــــــــــ
مهاجمین s_m_o_k_e
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین мαrlboro
مهاجمین لامپ کم مصرف
مهاجمین the last seconds
مهاجمین her0 m@n
مهاجمین fenriss
مهاجمین یه ادم ناتوان
مهاجمین pashmak007
مهاجمین نــبــرد نـــــهــاِیــِی
مهاجمین king rezaaaa
مهاجمین ..هـــفـــت خـــط..

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 fenriss 13624642
2 tm~spartan 8814011
3 her0 m@n 8161732
4 maysam10 7575715
5 s_m_o_k_e 7186419
6 john snow 6990478
7 the last seconds 6768528
8 قهرمان تنها 6026427
9 پیر بازی 5918982
10 daf xf 5866398

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 the last seconds 134419230
2 مهندس سازه 11334067
3 لامپ کم مصرف 6340167
4 پیر بازی 4678718
5 her0 m@n 3319148
6 fenriss 3002885
7 مدافعان 2732341
8 s_m_o_k_e 2646368
9 tm~spartan 2189788
10 reza gunner 1673314

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 the last seconds 28069840767
2 tm~spartan 26467757955
3 fenriss 25720502066
4 john snow 23930237735
5 لامپ کم مصرف 23504352497
6 reza b123 18059844630
7 قهرمان تنها 17306557904
8 daf xf 16476575555
9 her0 m@n 14046000326
10 یوخ بابا 12211935292

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 fenriss 73523
2 s h a h 47 58320
3 john snow 54236
4 her0 m@n 50397
5 reza b123 48592
6 قهرمان تنها 47520
7 tm~spartan 45986
8 tacitus 45261
9 heimdall 41441
10 alreb 36941

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 Dark Army 71929518
2 ۩Ƨ P ƛ Ŕ Ƭ ƛ Ɲ.unt۩ 34800197
3 مدافعان همیشه قهرمان 24560895
4 ایـــرانــــــــ 22356828
5 مهرگان راد-رضا بایرن 11494207
6 ۩ ΛVΣПGΣЯƧ ۩ 7686746
7 « سرداران کوروش » 7259603
8 تنها ترین سردار 4737235
9 ۩ هخامنشیان ۩ 3815119
10 سرداران طلایی 3335800

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 ایـــرانــــــــ 148302847
2 ۩Ƨ P ƛ Ŕ Ƭ ƛ Ɲ.unt۩ 21038392
3 Dark Army 9720380
4 مدافعان همیشه قهرمان 5001967
5 ۩ ΛVΣПGΣЯƧ ۩ 2473840
6 « سرداران کوروش » 2467988
7 ۩ هخامنشیان ۩ 2164561
8 1234 1433498
9 مادها s32 1289615
10 کوروش کبیر 1229937

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 Dark Army 97890359682
2 ایـــرانــــــــ 68393314777
3 ۩Ƨ P ƛ Ŕ Ƭ ƛ Ɲ.unt۩ 56103881465
4 مدافعان همیشه قهرمان 50068308522
5 مهرگان راد-رضا بایرن 40147597517
6 « سرداران کوروش » 12892690423
7 کهکـشـــــانی ها W21 10044347333
8 ۩ ΛVΣПGΣЯƧ ۩ 8965151943
9 تنها ترین سردار 3050070645
10 پارسیان پارسا 2392429325

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 Dark Army 696357
2 ۩Ƨ P ƛ Ŕ Ƭ ƛ Ɲ.unt۩ 418879
3 مدافعان همیشه قهرمان 225336
4 مهرگان راد-رضا بایرن 190538
5 ایـــرانــــــــ 130440
6 « سرداران کوروش » 102932
7 سرداران طلایی 93034
8 ۩ هخامنشیان ۩ 86770
9 جوان ها 83529
10 ۩ ΛVΣПGΣЯƧ ۩ 65104

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 7191

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 2662 % 37
نجار 876 % 12
منجم 1704 % 24
صنعتگر 1098 % 15
معمار 851 % 12